Innerstans Advokatbyrå

Välkommen till Innerstans Advokatbyrå

Vi arbetar med brottmål, familjerätt, asyl- och utlänningsrätt, socialrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och affärsjuridik.

Vi åtar oss både större och mindre uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt ombud samt särskild företrädare för barn.

Samtliga advokater och jurister vid Innerstans Advokatbyrå bistår alltid med kostnadsfri rådgivning per telefon där du som klient förutsättningslöst kan få information om hur vi kan bistå dig i ditt ärende.

Hos oss kan du förvänta dig kunskap, engagemang och kvalité. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter.
Innerstans Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som är i behov av kvalificerad juridisk kompetens.